Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:Administratorem Państwa danych osobowych jest Jack Strong Hair z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87. NIP:5261056456, e-mail: hello@jackstronghair.com

 1. Zakres gromadzonych przez Administratora danych jest ściśle ograniczony do danych niezbędnych do realizacji usługi lub umowy, tj. imię i nazwisko, płeć, wiek, numer telefonu i adres e-mail w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem zleconej usługi lub umowy oraz przesłane zdjęcia prezentujące stopień ubytku włosów na głowie w celu dokonania wstępnej wyceny procedury transplantacji włosów.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi, wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, oraz w celach marketingowych (tylko pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody na takie działania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 3. Osoby, którym ujawnia się dane osobowe są upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami Administratora zobowiązanymi do zachowania tajemnicy. Posiadają oni dostęp do danych wyłącznie z uwagi na konieczność wykonywania obowiązków związanych z realizacją usługi, przygotowaniem oferty lub wykonaniem umowy.
 4. W zależności od zleconej usługi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. Jack Strong Hair z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, posiadającą NIP: 5261056456, REGON: 011445498, z tytułu obsługi informatycznej oraz obsługi serwisu www
  2. Jack Strong Hair Clinic
   Meşrutiyet, Vali Konağı Cad, Hacı Mansur Sk. No:14, A Blok Kat:3 34363 Şişli / İstanbul, Turcja z tytułu świadczonej usługi transplantacji włosów dla klienta końcowego
 5.  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (Turcja) jednak nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • W przypadku zlecenia realizacji usługi – zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • W przypadku przygotowania oferty bądź udzielenia odpowiedzi na zapytanie – przez 30 dni
  • W przypadku wykonania umowy – zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz tak długo jak będzie to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem realizacji usługi, przygotowania oferty bądź zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator nie będzie zdolny do wykonania usługi, przedstawienia oferty bądź zawarcia umowy.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Informujemy, że w swojej działalności wykorzystujemy poniższe narzędzia internetowe w celu analizy marketingowej oraz prezentacji oferty:
 • Cookies. Wszystkie niezbędne informacje o cookies znajdą Państwo na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl ). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym momencie dezaktywować zapisywanie plików cookies, ograniczyć je do określonych stron www lub zażądać powiadomień w przypadku wysyłania cookies.
 • AdWords. Reklamy spersonalizowane. Zasady AdWords: www.support.google.com/adwordspolicy )
 • Google Analytics. Narzędzie do analizy zachowań konsumenckich na stronach internetowych i tworzenia raportów o tych zachowaniach. Informacje o prywatności: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl Google Analytics można zablokować instalując dodatek do przeglądarki znajdujący się pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem (patrz pkt. 1). Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej powyższe żądania w celu zapobieżenia dostępowi osób nieuprawnionych do Państwa danych.5261056456